This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Колко спечели Румъния от износа на зърно?

Колко спечели Румъния от износа на зърно?

В Европейския парламент продължават дискусиите относно вноса на украинско зърно в Европейския съюз за следващата пазарна година и потенциалните механизми за ограничаване. Дебатите се фокусират и върху въвеждането на данъци върху вноса в ЕС27 на зърнени и маслодайни продукти от Русия и Беларус.

Но докато тези дискусии продължават, съседна Румъния направи равносметка на зърнения си износ през 2023.

Румъния е изнесла зърнени култури на стойност 4,129 милиарда евро миналата година, което е спад от 4,1% в сравнение с 2022 г., според данни на Националния статистически институт (INS).

През декември 2023 г. износът на зърно възлиза на 314,3 млн. евро, което е ръст спрямо същия месец на 2022 г., когато той e бил 236,6 млн. евро. Най-високата стойност на износа на зърно през миналата година е регистрирана през ноември, когато страната е отчела 444,2 млн. евро, следвана от март с 405 млн. евро и октомври - 388,1 млн. евро.

Що се отнася до вноса, през 2023 г. Румъния е внесла зърнени култури на стойност 703,1 милиона евро, което е спад от 27,2% в сравнение с предходната година. На ниво декември 2023 г. вносът е 54,6 млн. евро, наполовина спрямо декември 2022 г., когато стойността на внесените от Румъния зърнени култури е  била 101 млн. евро.

През 2023 г. стойността на вноса на зърно надвишава този от последния месец на предходната година само през януари (116,6 млн. евро) и февруари (117,8 млн. евро). Впоследствие стойността на вноса намалява спрямо декември 2022 г., като най-ниските количества са регистрирани през юни (25,8 млн. евро) и юли (26,7 млн. евро).

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published