ОАЕ продават пшеница на Египет за 500 милиона долара

ОАЕ продават пшеница на Египет за 500 милиона долара

Египет, един от най-големите вносители на пшеница в света, е готов да получи нови доставки на зърно от базирания в ОАЕ агробизнес Al-Dahra и Службата за износ на Абу Даби, след като подписа сделка за 500 милиона долара.

Споразумението обхваща пет годишен период с доставки на стойност 100 милиона долара годишно, за да осигури на Египет вносна пшеница на конкурентни цени.

„Пакетът за евтино финансиране от ADEX ни помага да набавим висококачествена пшеница при най-ниските налични разходи за финансиране, с удобни условия на плащане“, каза министърът на доставките в Египет Али Моселхи.

Националните банки на ОАЕ увеличиха своите кредитни възможности за бизнеса и индустриалния сектор с 28,4 милиарда дирхама през първите пет месеца на тази година.

Според данни от Централната банка на ОАЕ, за период от пет месеца кредитното салдо от националните банки към двата сектора се е увеличило с 4 процента. Салдото ескалира от приблизително 717,1 милиарда дирхама през декември 2022 г. до 745,5 милиарда дирхама до май 2023 г.

През май националните банки увеличиха кредитния си баланс за споменатите сектори с 8,2 милиарда дирхама, което отразява ръст от 1,1% на месечна база и ръст от 3,3% на годишна база.

AD Ports Group (най-влиятелната компания в страната) регистрира ръст на приходите от 66 процента на годишна база през второто тримесечие на 2023 г., достигайки 2,1 милиарда дирхама (571 милиона долара), водени от диверсификация на бизнеса, както и от местна, регионална и международна експанзия.

AD Ports Group отчете увеличение на печалбите преди лихви, данъци, амортизация и амортизация с 29 процента, за да достигне 686 милиона дирхама, водено от растежа в цифровите, морските и пристанищните клъстери на компанията, съобщи Emirates News Agency, известна още като WAM.

„Радвам се от силното ни финансово представяне за второто тримесечие на 2023 г. Със забележителен ръст на приходите от 66 процента на годишна база до 2,1 милиарда дирхама, ние успешно изпълняваме нашата стратегия за диверсификация и прилагаме синергия от нашите скорошни придобивания,“ каза изпълнителният директор на компанията Мохамед Ал-Шамиси.

Нетната печалба на компанията достигна 310 милиона дирхама през второто тримесечие на годината, което е ръст от 3 процента в сравнение със същия период на миналата година.

В бъдеще AD Ports Group има за цел да балансира своя микс от приходи в четири от петте си клъстера след неотдавнашното придобиване на Noatum, глобален доставчик на интегрирани логистични услуги.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани