При какви условия Румъния ще допуска украинско зърно?

При какви условия Румъния ще допуска украинско зърно?
Министерството на земеделието и развитието на селските райони в Румъния публикува решенията си за проект на извънредна наредба, установяваща правната рамка за внос на селскостопански продукти от Украйна или Република Молдова, и по-точно въвеждаща механизъм за разрешаване на румънските оператори за внос на четири основни продукта : пшеница, царевица, слънчоглед и рапица.

Операторът със седалище и работно място на територията на Румъния, който възнамерява да внася селскостопански продукти с произход от Украйна или Република Молдова, кандидатства в Министерството на земеделието и развитието на селските райони за издаване на разрешение за внос, въз основа на представяне на документ, от който се установява необходимостта от попълване на запасите.

Освен това, операторът трябва да представи и сертификат за съответствие на продукта, който ще се внася, издаден от Националната служба по ветеринарномедицинска защита и безопасност на храните относно съответствие със санитарните, ветеринарномедицинските разпоредби и разпоредбите за безопасност на храните.

Така представените документи се разглеждат от Комисия, включваща представители на местните НАП, ВМС, Митническа служба, Аграрно министерство, Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма и двама представители от сдружения в сектора на производство/преработка и животновъдство.

Въз основа на разрешението за внос, румънският оператор сключва договор за внос с оператор, лицензиран от Украйна или Република Молдова за необходимото количество продукт и операциите по внос се извършват под надзора на румънските митнически власти.

Веднъж пристигнали в страната, преди да влязат в процес на производство, продуктите се проверяват от ANSVSA (Национална ветеринарно-санитарна служба и служба по безопасност на храните), за да се потвърди съответствието с качеството, посочено в първоначалния сертификат за съответствие.

По отношение на търговията, в началото на седмицата цените на зърното с доставка до пристанище Констанца бяха: хлебна пшеница – 215 евро/тон, фуражна пшеница – 198 евро/тон, царевица – 192 евро/тон, ечемик – 178 евро/тон, слънчоглед – 385 долара/тон.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани