ЕАЕС редуцира списъкът на хранителни добавки

ЕАЕС редуцира списъкът на хранителни добавки

Влизат в сила промени в техническите регламенти на Митническия съюз за хранителни добавки, ароматизанти и технологични средства, които ще съкратят списъка на разрешените хранителни добавки, съобщиха от пресслужбата на Евразийската икономическа комисия (ЕИК).

Промените, които влизат в сила на 27 февруари, са актуализации на пет раздела от техническия регламент „Изисквания за безопасност на хранителните добавки, ароматизанти и помощни технологични средства“ и 29 приложения към него.

„Въведени са пет нови понятия, редица дефиниции са актуализирани, докато списъкът на разрешените хранителни добавки е намален от 362 на 349 чрез премахване на 19 позиции и въвеждане на шест нови хранителни добавки в обращение“, казаха от ЕИК.

Междувременно списъкът на ароматичните вещества за производството на хранителни аромати е значително разширен. За всеки са установени съставките на основното вещество, обхватът на тяхното приложение и максимално допустимото съдържание в хранителните продукти.

Документът е приет с оглед на промените в международното и европейското законодателство и за да бъде в съответствие с нормативните изисквания на страните от Съюза и техните търговски партньори.

„Бяха разгледани най-добрите практики на хранително-вкусовата промишленост на редица страни във връзка с използването на перспективни ензимни препарати, чийто списък беше разширен от 56 на 331 позиции. Обхватът на тяхното приложение включва преработката на зеленчуци и плодове, производството на млечни продукти, месо, риба, алкохолни продукти, хлебни изделия, зърнени продукти, кафе, чай и някои други стоки“, обясниха от ЕИК.

Има 36-месечен преходен период за пълното прилагане на промените.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани