Казахстан, зърнената перла на централна Азия

Казахстан, зърнената перла на централна Азия
В последно време, говорейки за зърно все по-често чуваме името на Казахстан. След като Китай се впусна да изкупува зърното от международните пазари, страната заговори, че гледа към нови дестинации и посочи именно Казахстан като такава.

Справка с международната литература показва, че Нидерландия отдавна вече е видяла потенциала на тази страна и един от 10-те най-големи инвеститори в селското стопанство там.

Как изглежда зърнената карта днес? Повече от 80 страни по света произвеждат пшеница, но едва няколко от тях осигуряват по-голямата част от световното производство. Лидерите сред тях са Китай, Индия, Русия, САЩ, страните от ЕС и Канада.

Китай е най-големият производител на пшеница в света. Средно, за последните пет години обемът на производството в страната е около 134 милиона тона годишно. Докато Казахстан, 14-ият по големина производител на пшеница, произвежда средно 13 милиона тона годишно.

Втората по големина страна по производство на пшеница е Индия, със средно годишно производство от 103 милиона тона. По-голямата част от пшеницата с произход Китай и Индия се използва на техните вътрешни пазари, за да отговори на нарастващото търсене на храни.

Китай е най-големият потребител на пшеница в света - през 2020-2021 г. страната представлява около 19% от световното потребление на пшеница.

Русия, третият по големина световен производител е най-големият износител на пшеница в света, следвана от Канада и Съединените щати. Всяка от тези страни изнася повече от 20 милиона тона пшеница.

Като се има предвид текущото глобално търсене на пшеница, както и ефектът, който войната в Украйна оказа на пазара, се очаква Канада, Русия и Бразилия да увеличат производството и износа на пшеница.

Казахстан също има възможност да последва този пример и да стане част от отговора на глобалните продоволствени предизвикателства. Страната остава най-големият производител на зърно в Централна Азия, способна да изнася приблизително половината от цялото зърно, което произвежда годишно. Статистиката показва, че през 2021 г. в Казахстан са произведени 11,8 милиона тона пшеница, а през 2022 г. - 16,4 милиона тона.

По отношение на качеството, по-голямата част от казахстанската пшеница отговаря на изискванията на вносителите. Като цяло казахстанската пшеница може да се конкурира със северноамериканската тъмна северна пролетна пшеница и австралийската първокласна пшеница на база характеристики, като съдържание на протеини, съдържание на глутен и т.н. По-голямата част от пшеницата, отглеждана в Казахстан, е от твърди или пролетни сортове, които се считат за най-подходящи.

Като се има предвид ролята, която казахстанската пшеница играе за регионалната продоволствена сигурност и потенциалната роля, която може да играе в световен мащаб, е важно да се гарантира нейната устойчивост в отговор на изменението на климата.

В момента страната се е фокусирала върху няколко конкретни стъпки. За да може Казахстан да се конкурира с други производители на пшеница, страната трябва да се съсредоточи върху бързо и рентабилно разширяване на производството - увеличаване на интензивния марж, т.е. увеличаване на производителността на съществуващата земя, или екстензивния марж, т.е. разширяване на площите.

Инфраструктурата също трябва да бъде подобрена. Тази мярка ще позволи на Казахстан да се свърже с пазари като Близкия изток и Турция. Ще са необходими значителни публични и частни инвестиции за справяне с инфраструктурата за транспорт и съхранение, както и с регулаторните и институционални предизвикателства, свързани с хармонизирането и рационализирането на експортните процеси. Това е сложна задача, по която вече се работи в рамките на проекта „Среден коридор“.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани