Търпението на Румъния се изчерпва

Търпението на Румъния се изчерпва

До сега Румъния се опитваше да помага по всякакъв начин на съседна Украйна и да не заема категорична позиция, дори когато внесените в страната количества започнаха да затрудняват нормалната дейност на пристанище Констанца, а фермерите да се чувстват притиснати до стената.

Толерантност бе проявена дори когато Киев отправи официално искане до Европейската комисия за адаптиране на индикативната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) чрез включване на трасетата от вътрешните водни пътища на устията на ръкавите по Дунав - Килия и Бъстрое.

Но сега, когато бъдещето на коридора през Черно море става все по-неясно, а украинските изисквания нарастват, министъра на земеделието в Румъния не издържа и каза пред репортери: „Имах четири срещи с министъра, две от които на четири очи, и му казах много ясно и точно, че съм приятел на украинските фермери, но не съм техен втори баща!“

„Що се отнася до мен, като министър се стремях да положа необходимото усърдие и да остана в постоянна институционална кореспонденция с еврокомисията, за да можем да смекчим щетите, настъпили в резултат на вноса от Украйна. Така се стигна до Регламент 1100, който гласи, че до 15 септември тези мерки ограничават вноса на четирите продукта: пшеница, царевица, слънчоглед и рапица, които са засегнали румънския пазар“, добави Даеа пред Prima News.

„Ние твърдяхме – и аз твърдях през цялото време, че тази мярка трябва да остане до края на годината. Ще анализираме внимателно! Освен това беше създадена платформа за сътрудничество, ръководена от заместник-председателя на Европейската комисия, така че чрез последователен и непрекъснат анализ да можем да стигнем до правилното заключение, за да не изкривяваме пазара, а фермерите да имат възможност както да съхраняват, така и да капитализират своето зърно“

„Съхранението е част от кръговрата на реколтата, но техният интерес ги кара да капитализират възможно най-бързо и на възможно най-добрата цена, за да възстановят разходите си и да получат марж на печалба, който да използват в следващите цикли на реколтата“, завърши той.

В началото на седмицата цените на зърното с доставка до пристанище Констанца бяха: хлебна пшеница – 199 евро/тон, фуражна пшеница – 187 евро/тон, царевица – 180 евро/тон, ечемик – 172 евро/тон, слънчоглед – 369 долара/тон.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани