Бразилия се превръща в значим фактор за продоволствената сигурност

Бразилия се превръща в значим фактор за продоволствената сигурност
Бразилия е голяма земеделска и индустриална сила и най-силната икономика в Латинска Америка и Карибите. Това е четвъртата по големина селскостопанска страна в света, основният производител на кафе, захарна тръстика и цитрусови плодове и вторият по големина производител на соя, говеждо и птиче месо.

Бразилия постигна значителен напредък в намаляването на бедността от началото на 2000-те години. За период от 20 години разпространението на бедността е намаляло от 35,8% на 27,6% от населението, докато разпространението на крайната бедност е намаляло от 7% на 4%. Въпреки че икономическите и социалните условия са се подобрили значително, Бразилия си остава страна с големи контрасти. Неравенството е най-високо в селските райони, особено в полусухия североизток.

Селскостопанският сектор на Бразилия е от основно значение за глобалната продоволствена сигурност. Секторът е отговорен за приблизително 30% от БВП на Бразилия и за разлика от всички други южноамерикански икономики, страната съобщава за огромен търговски излишък, признат наскоро от главния икономист на IIF, Робин Брукс.

В специално интервю по темата, Брукс каза: „Огромният търговски излишък на Бразилия тази година се отхвърля като извънредно събитие, но не е. Налице е постепенно преминаване към все по-голям и по-голям селскостопански износ, който захранва търговския излишък. Този търговски излишък не е отклонение. Това е трайна трансформация.“

Само тази година се очаква Бразилия отново да надхвърли износа на селскостопански продукти от 100 милиарда щатски долара. Никоя друга южноамериканска икономика не се радва на силата на бразилската валута, високите нива на заетост и валутните резерви.

Въпреки че Бразилия има някои нерешени икономически проблеми, благодарение на бразилските фермери, многото компании в сектора и бразилското правителство на федерално и щатско ниво, Бразилия има солидна основа за създаване на богатство и справедливо разпределение на богатството.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани