Колко спечели Румъния от износа на зърно?

Колко спечели Румъния от износа на зърно?

В Европейския парламент продължават дискусиите относно вноса на украинско зърно в Европейския съюз за следващата пазарна година и потенциалните механизми за ограничаване. Дебатите се фокусират и върху въвеждането на данъци върху вноса в ЕС27 на зърнени и маслодайни продукти от Русия и Беларус.

Но докато тези дискусии продължават, съседна Румъния направи равносметка на зърнения си износ през 2023.

Румъния е изнесла зърнени култури на стойност 4,129 милиарда евро миналата година, което е спад от 4,1% в сравнение с 2022 г., според данни на Националния статистически институт (INS).

През декември 2023 г. износът на зърно възлиза на 314,3 млн. евро, което е ръст спрямо същия месец на 2022 г., когато той e бил 236,6 млн. евро. Най-високата стойност на износа на зърно през миналата година е регистрирана през ноември, когато страната е отчела 444,2 млн. евро, следвана от март с 405 млн. евро и октомври - 388,1 млн. евро.

Що се отнася до вноса, през 2023 г. Румъния е внесла зърнени култури на стойност 703,1 милиона евро, което е спад от 27,2% в сравнение с предходната година. На ниво декември 2023 г. вносът е 54,6 млн. евро, наполовина спрямо декември 2022 г., когато стойността на внесените от Румъния зърнени култури е  била 101 млн. евро.

През 2023 г. стойността на вноса на зърно надвишава този от последния месец на предходната година само през януари (116,6 млн. евро) и февруари (117,8 млн. евро). Впоследствие стойността на вноса намалява спрямо декември 2022 г., като най-ниските количества са регистрирани през юни (25,8 млн. евро) и юли (26,7 млн. евро).

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани