България без данни за износа от страната

България без данни за износа от страната

Износът на мека пшеница от Европейския съюз от началото на сезон 2023/24 през юли до 19 ноември сега достигна 11,59 милиона тона, което е спад от 19% спрямо 14,29 милиона тона година по-рано, показват данни, публикувани от Европейската комисия във вторник.

Износът на ечемик от ЕС възлиза на общо 2,75 милиона тона, което е с 1% по-малко от 2,79 милиона тона през съответния период на 2022/23 г., докато вносът на царевица в ЕС е 6,56 милиона тона, или 44% под 11,64 милиона тона година по-рано.

Комисията обяснява този спад с твърдението, че данните за износа на зърно от България липсват от средата на септември, а тези касаещи вноса и износа на Италия са непълни през последните две седмици.

България обикновено е сред значимите износители на пшеница в ЕС, докато Италия е един от най-големите вносители на зърнени култури в блока.

Настоящите данни на Комисията показват, че Румъния е най-големият износител на мека пшеница в ЕС досега през 2023/24 г. с изнесени 3,15 милиона тона, следвана от Франция с 2,52 милиона, Полша с 1,96 милиона, Германия с 1,05 милиона и Литва с 996 000. Следваща е България с 937 000 тона - цифра, която остава без промяна през последните месеци.

Износът на пшеница от ЕС този сезон беше ограничен от силната руска конкуренция, включително в Алжир, въпреки че големите продажби на френска пшеница в Китай може да увеличат темпото на износа на ЕС през следващите месеци.

В топ пет на най-големите вносители на европейска пшеница влизат: Мароко (15,5%), Нигерия (10,7%), Алжир (8,1%), Египет (7,3%) и Южна Африка (5,5%).

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани