Молдова се прицели към европейските пазари

Молдова се прицели към европейските пазари

На фона на динамичните събития в големите страни от Черноморския регион и ефекта, който те оказват върху европейските пазари, случващото се в някои по-малки държави остава почти незабелязано.

Не отдавна, Световната банка одобри пакет за подкрепа от 134,3 милиона щатски долара за подпомагане на правителството в Молдова при смекчаване на социално-икономическите въздействия, причинени от инвазията на Русия в Украйна. Тези финансови интервенции демонстрират ангажимента на Световната банка да помогне на Молдова да преодолее предизвикателствата и да постигне целите си за развитие. Но какви всъщност са те?

„Пазарът на ЕС е голям и всеки молдовски производител ще намери място на него, ако отговаря на европейските стандарти“, каза изпълнителният директор на Асоциацията на производителите и износителите в Молдова Юрие Фала.

Според него селското стопанство и развитието на този сектор трябва да бъде приоритет за всяко правителство, независимо от политическите му пристрастия.

„Ние сме аграрна страна и можем да произвеждаме повече, за да изхранваме по-голям брой хора на земята, и трябва да се възползваме от тези възможности. Имахме шанс през 1999 г., след това през 2014 г. и бих предпочел шансът от 2023 г. най-накрая да бъде използван, за да следваме конструктивен път на развитие“, добави Фала.

Така, в началото на миналата седмица Министерството на земеделието в Молдова обяви, че успешно е подписало ново споразумение със Световната банка за осигуряване на заем от 55 милиона щатски долара. Средствата ще бъдат насочени към развитието на слабо представящи се земеделски подотрасли в страната.

Една от основните области на инвестиции от заема ще бъде рехабилитацията на напоителната инфраструктура на Молдова. Приблизително 25 милиона щатски долара ще бъдат отпуснати за подобряване и модернизиране на напоителните системи, като по този начин се оптимизира използването на вода и се подобри селскостопанската производителност.

Друга част от заема, възлизаща на 6,5 милиона щатски долара, ще бъде насочена към укрепване на капацитета на две важни агенции – Националната агенция за интервенция и плащания за селското стопанство (AIPA) и Националната агенция за безопасност на храните (ANSA). Тези средства ще позволят на структурите да подобрят дейността си и да подкрепят по-добре фермерите в страната.

Селското стопанство играе ключова роля в икономиката на Молдова, като допринася с около 15% за БВП на страната. Освен това, това е основен източник на заетост, осигуряващ работа на приблизително 21% от населението.

Заемът от Световната банка се очаква да послужи като катализатор за растежа и развитието на селскостопанския сектор, и като таран за навлизането по европейските пазари.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани