Ще се справи ли Констанца с новата реколта?

Ще се справи ли Констанца с новата реколта?

В последният си доклад, Европейската комисия разглежда качеството на новата реколта и предизвикателствата от климатичен характер, които стоят пред фермерите. По-сухите от обичайните условия в големи части от Западна, Централна и Северна Европа, както и в Източна Румъния накараха комисията да ревизира своите прогнози.

Те чувствително понижиха перспективите за добив от слънчоглед в ключовия производител Румъния. Тази новина рефлектира моментално на вътрешния пазар в страната. По данни на Румънската асоциация за защита на потребителите, в края на юли литър слънчогледово олио в известна верига супермаркети в Букурещ се е продавал за 13,79 леи (около 5.50лв).

В настоящата ситуация малко румънци успяват да се справят с постоянното нарастване на цените на храните, което накара властите да вземат спешни мерки.

Нова наредба за лимитираните цени на храните влезе в сила от 30 юли, неделя. Съгласно нея, търговската добавка, упражнявана от преработвателите, не може да надвишава 20% от производствената себестойност на продукта, в която са включени преките и косвените разходи, съгласно действащите счетоводни разпоредби.

Също така търговската надценка, прилагана за цялата дистрибуторска верига, независимо от броя на дистрибуторите, може да бъде максимум 5% спрямо покупната цена, плюс оперативните разходи.

При търговците на дребно, търговската надценка също може да бъде максимум 20% спрямо покупната цена, към която се добавят преките и косвените разходи на търговеца.

От друга страна, след като Москва се оттегли миналия месец от международното споразумение, което позволи на Киев да изнесе приблизително 36 милиона тона на зърно през своите черноморски пристанища, сега от Констанца се очаква да изиграе още по-важна роля в превоза на украинско зърно. Въпросът, който всички си задават сега е дали пристанището ще издържи на подобно натоварване.

„В момента се изграждат съоръжения, така че влаковете, използващи по-голямото украинско междурелсие, да могат да прехвърлят товара си в румънската железопътна система. Работите трябва да приключат след няколко седмици“, каза Дан Долгин -  директор операции на пристанището и добави, че сега на Констанца има повече влакови линии от миналата година.

От друга страна, той призна, че входните точки към пристанището, особено тези, предназначени за камиони, продължават да страдат от блокажи.

„Около пристанище Констанца се образуват дълги опашки от камиони, като повечето от тях са натоварени с румънско зърно. Въпреки, че опашките на входа на пристанището са обичайни по това време на годината, когато се жъне зърното, някои шофьори на камиони казват, че войната е влошила нещата“.

По отношение на търговията, в началото на седмицата цените на зърното с доставка до пристанище Констанца бяха: хлебна пшеница – 225 евро/тон, фуражна пшеница – 218 евро/тон, царевица – 200 евро/тон, ечемик – 193 евро/тон, слънчоглед – 420 долара/тон.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани