Румъния си отвори нов зърнен коридор към Индонезия

Румъния си отвори нов зърнен коридор към Индонезия

Националният ветеринарно-санитарен орган и орган за безопасност на храните (ANSVSA) завърши стъпките за отваряне на нов експортен пазар за румънска пшеница в Индонезия.

Президентът на ANSVSA Александру Бочиу получи потвърждение от посолството на Република Индонезия чрез съобщение от министъра на земеделието в Джакарта, относно износа на различни селскостопански продукти и най-вече пшеница, от Румъния за Република Индонезия.

Сертификатът за анализ, представен от ANSVSA, е бил оценен от Министерството на земеделието на Индонезия, което заключи, че документът отговаря на критериите за подбор на селскостопански продукти, включително пшеница.

„Вземайки предвид положителната оценка, имам удоволствието да потвърдя, че Румъния може да започне процеса на износ на пшеница за Република Индонезия. Това сътрудничество между нашите държави, започнало в селскостопанския сектор, укрепва връзката между двете страни и насърчава принципите на международната търговия“ гласи съобщението, получено от Негово превъзходителство Мейдятама Сурьодининграт, посланик на Индонезия в Букурещ.

„Убедени сме, че това сътрудничество ще донесе ползи както за нашите зърнопроизводители, така и за румънската икономика като цяло. Ще работим в тясно сътрудничество с индонезийските власти, за да улесним този търговски обмен и да гарантираме, че нашите продукти достигат до индонезийския пазар при оптимални условия“, каза президентът на ANSVSA Александру Бочиу по този повод.

По този начин бяха създадени допълнителни възможности за румънските производители чрез отваряне на нови експортни пазари. Според Бочиу, сега фермерите могат да реализират своите висококачествени продукти по целия свят и да потвърдят статута на Румъния като важен участник в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

По отношение на търговията в съседна Румъния, в началото на седмицата цените на зърното с доставка до пристанище Констанца бяха: хлебна пшеница – 221 евро/тон, фуражна пшеница – 207 евро/тон, царевица – 188 евро/тон, ечемик – 175 евро/тон, слънчоглед – 386 долара/тон.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани