Фермерите в САЩ с нови проблеми

Фермерите в САЩ с нови проблеми

Тъй като цените на суровините и доходите на земеделските стопанства се очаква да намалеят през 2024 г., американските фермери изразиха по-песимистична прогноза в проучване, проведено през януари от университета Purdue и CME Group.

Икономическият барометър за януари се понижи до 106, с 8 пункта по-ниско в сравнение с декември. Производителите изразиха по-песимистична гледна точка относно текущото състояние на техните ферми и бъдещите перспективи. Индексът на текущите условия падна с 9 пункта, а индексът на бъдещите очаквания се понижи със 7, и двата спрямо декември.

Очакванията за по-слаби приходи на земеделските стопанства през 2024 г. допринесоха за общия спад, отразен в индекса на финансовото представяне на земеделските стопанства до 85, което е намаление с 12 пункта спрямо предходния месец. Проучването е проведено в периода 15-19 януари.

„Броят на производителите, които сочат по-високи цени на суровините и по-ниски доходи за земеделските стопанства през 2024 г., значително повлияха на спада във всички индекси“, каза Джеймс Минтерт, главен изследовател и директор на Центъра за търговско земеделие към университета Пердю.

Наблюдава се увеличение на дела на производителите, които очакват спад във финансовите резултати за следващата година, като цифрата нараства от 20% през декември до 31% през януари. Процентът на тези, които очакват нивата на доходите да останат стабилни, намалява от 63% на 53%.

Индексът Farm Capital Investment падна до 35, с 8 пункта по-ниско от декември. Този месец настъпи промяна, тъй като по-малко производители заявиха намерения си да направят големи инвестиции поради нарастващите лихвени проценти, което обърна тенденцията, наблюдавана през по-голямата част от 2023 г.

Тази година по-голям брой производители очакват размерът на оперативния им заем да остане стабилен в сравнение с миналата година, като по-малко възнамеряват да вземат по-голям заем.

От тези, които смятат да поискат повече пари - 71% ще покриват нарастващите разходи за суровини, докато едва 23% ще инвестират в разширяването на фермата.

Трябва да се отбележи, че делът на производителите, които очакват спад в стойността на земеделската земя за следващата година, се е повишил до 16%, спрямо 10% преди три месеца.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани