Кои страни са заплашени от недостиг на храна?

Кои страни са заплашени от недостиг на храна?

Според последния доклад, разглеждащ прогнозите за реколтите и хранителната ситуация, публикуван на всеки три години от Глобалната система за информация и ранно предупреждение (GIEWS) на ФАО, продължаващите и засилващи се конфликти влошават продоволствената несигурност, а забавянето на международните цени при хранителните стоки се противопоставя на слабите валути в много страни с ниски доходи.

Общо 46 страни по света, включително 33 в Африка, са оценени като нуждаещи се от външна помощ за храна.

Повече от половината жители на ивицата Газа се оценяват в остра продоволствена несигурност още през 2022 г. и ескалацията на конфликта там ще увеличи нуждите от хуманитарна и спешна помощ, въпреки че достъпът до засегнатите райони остава тревожен проблем, каза ФАО, добавяйки че страничните ефекти от конфликта могат да влошат продоволствената несигурност и в Ливан.

В своя доклад за предлагането и търсенето на зърнени култури, публикуван миналия петък, ФAO поддържа прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2023 г. на 2 819 милиона тона, което е рекордно високо.

Прогнозата е световното потребление на зърнени култури през 2023/24 г. да достигне 2 810 милиона тона, като общото потребление на пшеница ще надхвърли нивата от 2022/23 г., докато това на ориза се очаква да намалее спрямо нивото си от предходния сезон.

Глобалната търговия със зърнени култури през 2023/24 г. се прогнозира на 469 милиона тона, свиване с 1,6 процента спрямо предходната година.

Докато световното производство на зърнени култури се прогнозира да нарасне с 0,9 процента през 2023 г. спрямо предходната година, темпът на растеж ще бъде наполовина от този темп за групата от 44 страни с ниски доходи с хранителен дефицит (LIFDC), се отбелязва в доклада.

Докладът предлага подробна информация за продоволствената несигурност и ценовите тенденции, с които се сблъскват хората на място в засегнатите страни. Той също така предоставя подробна оценка на регионалното производство на зърнени култури и перспективите за търговия по света.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани