Саудитска Арабия развива земеделието

Саудитска Арабия развива земеделието
Кралство Саудитска Арабия е поставило на фокус земеделието и работи за повишаване на продоволствената си сигурност. В своята програма за реформи, наречена Vision2030, страната е формулирала важни планове за това как да увеличи използването на технологии, да насърчава биологичното земеделие и да увеличи използването на методи за пестене на вода.

Продоволствената сигурност е приоритет във всички страни от Персийския залив и устойчивото селско стопанство привлича огромно внимание. Местните не пестят средства и купуват нидерландския опит в областта на градинарството, птицевъдството, аквакултурите и агрологистиката.

След година, в която местното производство на пшеница почти се удвои до 1,18 милиона тона, Саудитска Арабия очаква подобна продукция през пазарната 2023-24 г., според доклад на Global Agricultural Information Network от Службата за чуждестранно земеделие (FAS) на Министерството на земеделието на САЩ.

„Основната причина за това драстично увеличение на местното производство на пшеница е високата държавна изкупна цена (466 долара за тон), предлагана на местните фермери“, споделиха от FAS, добавяйки, че „докато държавните изкупни цени остават високи, местното производство на пшеница е прогнозирано да остане близо 1,2 милиона тона“.

Общият орган за продоволствена сигурност (GFSA), агенция към саудитското министерство на околната среда, водите и земеделието, има мандат да закупува до 1,5 милиона тона местно произведена пшеница годишно, се отбелязва в доклада.

Вносът на пшеница също се предвижда да нарасне през 2023-24 г. до 4,8 милиона тона, което е увеличение с 3% спрямо предходния сезон, същото увеличение се предвижда за потреблението на пшеница в страната, което се оценява на 4,5 милиона тона.

Обратно, вносът на ечемик от Саудитска Арабия се прогнозира да намалее с 28% до 3 милиона тона „поради значителни намаления в местния сектор на животновъдството“, казаха от FAS.

Очаква се вносът на царевица да нарасне с 33% през 2023-24 г. до 4,8 милиона тона поради разширяването на сектора за производство на птици, се казва в доклада.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани