Йордания с трансформация в земеделието

Йордания с трансформация в земеделието
В селскостопанския сектор на Йордания е в ход трансформиращо движение, насочено към насърчаване на ново поколение фермери, които са интелигентни към климата. Тази промяна към устойчиво и устойчиво земеделие е от съществено значение за една нация, бореща се с предизвикателства като намалена наличност на вода, повишаващи се температури и смущения в глобалната хранителна система.

Програмата „Моята земя“ (ARDI) на Световната банка, започнала през 2022 г., е в челните редици на тази трансформация. С бюджет от $125 милиона, ARDI се фокусира върху насърчаването на водоефективни и устойчиви на климата земеделски практики, предлагайки решаваща подкрепа на около 30 000 стопанства.

Проектът също така има за цел да създаде приблизително 12 000 нови работни места, като се набляга особено на включването на жени и младежи, които традиционно са били недостатъчно представени в този сектор.

Ангажиментът на Йордания за повишаване на продоволствената сигурност е допълнително отразен в нейната национална стратегия за продоволствена сигурност, стартирана миналата година. Стратегията очертава конкретни действия за укрепване на хранителните системи и създаване на заетост, което е от решаващо значение за страна, която е сред страните с най-голям недостиг на вода в света.

Селското стопанство, въпреки че допринася само с 5,6 процента за националния БВП, става още по-значимо, когато се вземе предвид приносът на целия сектор на хранително-вкусовата промишленост, вариращ между 20-25 процента от БВП. Значителна част от бедното население на Йордания разчита на селското стопанство за препитанието си, което обяснява и усилията, които се полагат за съживяването на този сектор.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани