Китай с огромни покупки на пшеница от САЩ

Китай с огромни покупки на пшеница от САЩ
Само до преди няколко месеца цените на пшеницата в САЩ паднаха до тригодишно дъно. Това предостави конкурентно предимство на износа от страната и в крайна сметка привлече крупен купувач на зърно, в лицето на Китай, което пък доведе до рязкото покачване на фючърсите.

Намеренията на Китай за внос често са неизвестни, но предлагат широки възможности и това може да промени настроенията на търговците по-лесно от други фундаментални фактори.

Независимо от това, настроенията продължават да са песимистични към американската пшеница от средата на 2022 г., въпреки продължаващия черноморски конфликт между Русия и Украйна и очакваното ограничаване на наличните световни доставки до средата на 2024 г.

Производството на пшеница в Китай се обявява като почти рекордно, но екстремните валежи неминуемо са се отразили върху качеството, което може би е причината Китай да излезе отново на световния пазар.

Официалните данни показват, че износът на пшеница от САЩ за Китай между юни и октомври (първите пет месеца на пазарната 2023-24 г.) е бил около 392 000 тона.

Към 30 ноември USDA обяви продажбата на 1,075 милиона тона пшеница на Китай, с доставка през 2023-24 г., количество, което се превърна в тригодишен връх за този период.

Малко по-късно, в началото на декември, в три последователни дни Китай закупи общо нови 1,01 милиона тона, извеждайки вноса на пшеница от САЩ за сезон 2023-24 г. до над 2 милиона тона досега.

Статистиката показва, че през последните 20 години най-големите доставки на пшеница от САЩ за Китай са били през 2013-14 г. с 4,25 милиона тона, а втората по големина е отчетена през 2020-21 г. с 3,45 милиона тона.

Делът на Китай в общия износ на пшеница от САЩ през тези години е скочил съответно до 14% и 13%, на фона на обичайната годишната средна стойност от около 4%.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани