Турция с ръст в производството на маслодайни

Турция с ръст в производството на маслодайни

Според доклад на Службата за чуждестранно земеделие (FAS) на USDA, производството на маслодайни в Турция ще се увеличи през пазарната 2024-25 г., поради ръст в отглежданите площи, засети със слънчоглед, соя и памучно семе, както и поради благоприятните метеорологични прогнози, които се очаква да се задържат през цялата вегетация.

В доклад на Global Agricultural Information Network се казва, че се предвижда увеличение с 12% от общото производство на маслодайни семена, до 3,1 милиона тона.

„Това увеличение на производството се дължи на силното вътрешно търсене на маслодайни семена и съответните им странични продукти, продължаващата държавна подкрепа за фермерите и предполагаемите благоприятни метеорологични условия през цялата година“, четем от страниците на доклада.

От FAS отбелязват, че турското правителство продължава да прави плащания на фермерите за стимулиране на производството на маслодайни семена. Плаща се премия за производство въз основа на произведеното количество и се извършва отделно плащане на база площ, за да се компенсират нарастващите разходи за гориво и торове, се казва в доклада.

Очаква се производството на слънчоглед да се увеличи с 8% до 1,675 милиона тона, за да отговори на нарастващото потребление, което пък се очаква да нарасне до 2,4 милиона тона, или ръст от 300 000 тона спрямо предходната година, казват от FAS. Вносът също се очаква да нарасне със 175 000 тона до 775 000.

FAS прогнозират и леко увеличение на производството на соя с увеличение от 10 000 тона до рекордните 150 000 тона. Турция остава силно зависима от вноса на соя за да отговори на своето потребление, което се очаква да достигне 3,2 милиона тона през 2024-25 г.

Скорошният скок на вноса на слънчогледово олио се очаква да продължи през следващата пазарна година, според FAS, от където отбелязват, че „по-голямата част от това внесено олио ще бъде рафинирано и реекспортирано към съседните пазари“.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани