Световните запаси от пшеница се увеличават

Световните запаси от пшеница се увеличават

В последният си доклад USDA увеличи световните крайни запаси от пшеница за пазарната 2023-24 г. с още 1,8 милиона тона до 260 милиона тона. От страна на предлагането, първоначалните запаси са увеличени с 1,7 милиона тона до 271,6 милиона тона, а производството с 1,9 милиона тона до 784,9 милиона тона.

От страна на търсенето, потреблението на фуражи се е повишило с 2,1 милиона тона до 161,1 милиона тона. Световната търговия също се повиши с 2,3 милиона тона до 209,5 милиона тона.

Балансът на европейската пшеница е влошен, с увеличение на вноса с 2,5 милиона тона до 11 милиона тона и спад на износа с 1 милион тона до 36,5 милиона тона. Увеличението с 1 милион тона за фураж за животни до 45,5 милиона тона не е достатъчно, за да компенсира общата цифра. В резултат на това преходните запаси се повишиха с 2,5 милиона тона до 15,3 милиона тона.

Световните запаси от царевица в края на пазарната 2023-24 година се повишиха рязко. USDA ги повиши с 10 милиона тона до 325,2 милиона тона, главно поради ревизия нагоре в световното производство от 13,7 милиона тона до 1 253,7 милиона тона.

Това се дължи главно на китайската реколта, преразгледана нагоре с 11,8 милиона тона до 288,8 милиона тона, и реколтата в САЩ, преразгледана нагоре с 2,7 милиона тона, докато Бразилия е преразгледана надолу с 2 милиона тона до 127 милиона тона. Световното потребление, се повиши само с 4,1 милиона тона до нов рекорд от 1,211 милиона тона.

И накрая, световните запаси от соя нараснаха много леко до 114,6 милиона тона от 114,2 милиона тона, изчислени от USDA миналия месец. Производството на царевица в Бразилия е намалено с 4 милиона тона до 157 милиона тона, т.е. над очакванията, докато реколтата в Аржентина е нараснала с 2 милиона тона спрямо миналия месец до 50 милиона тона, отново над очакванията.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани