Как се развива земеделието на Филипините?

Как се развива земеделието на Филипините?

Филипините са предимно селскостопанска страна, а голяма част от населението живее в селските райони и се издържа чрез селскостопански дейности. Официалните данни за 2022 г. съобщават, че около една четвърт от заетите филипинци работят в селскостопанския сектор, който се състои от четири подсектора: земеделие, рибарство, животновъдство и горско стопанство.

През същата година секторът генерира брутна добавена стойност от около 1,78 трилиона филипински песо, което се равнява на около 8,9 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

След две години на свиване поради пандемията от коронавирус (COVID-19), селскостопанската индустрия във Филипините най-накрая започна да показва признаци на възстановяване през тази година, въпреки че остава с по-бавен растеж в сравнение с периодите преди пандемията.

В структурно отношение, поради терена и условията на тропическия климат, земеделието и рибарството са най-големите селскостопански подсектори в страната. Производството на култури, като захарна тръстика, ориз, кокос и банани е интензивно в национален мащаб и съставлява основна част от експорта.

През последните години маслата, плодовете и ядките, заедно с животинските и растителните мазнини, допринесоха за нарастване на общия селскостопански износ от Филипините.

От друга страна, секторът на рибарството, който се състои от три подсектора: търговски, общински и аквакултури, отразява бавен растеж през последните години. Стойността на износа на основните рибни продукти от страната също намалява в последните години, тъй като обемът на производството варира. Сред основните допринасящи фактори са изменението на климата и практиката на неконтролиран свръхулов.

Бавният растеж на селскостопанския сектор във Филипините се дължи на необузданото преобразуване на обработваеми земи в жилищни подразделения, индустриални паркове и курорти. От 30 милиона хектара земя само една трета се използва за земеделски дейности.

Освен това географското положение на страната я прави уязвима от природни бедствия като наводнения и суша, което допълнително допринася за намаляването на производството.

Инвестициите в технологии и иновации са необходими стъпки за разнообразяване и трансформиране на селскостопанската продукция на страната, заедно с увеличена подкрепа за производството и подобрени политики, които да дадат приоритет на нуждите на фермерите.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани