Климатични аномалии над Европа

Климатични аномалии над Европа

Последният доклад на JRC MARS съобщава, че силните метеорологични контрасти имат смесени ефекти върху културите в Европа.

Големи части от Северна Европа претърпяха отчетливо понижение на температурите в началото на Новата година. Значително по-топли от обичайните условия преобладават в Югоизточна Европа. Прекомерните валежи продължават да засягат много части от Северозападна, Централна и Източна Европа. Средиземноморските региони пък бяха засегнати липса на достатъчни валежи, като в някои региони ситуацията прерасна в суша.

Значително по-топли от обичайните условия се наблюдават в Унгария, Словения, Хърватия, България, Румъния, Южна Украйна, Южна Европейска Русия и Централна и Североизточна Турция. Меките топлинни условия в тези региони подпомогнаха укрепването на късно засетите зимни зърнени култури, но отслабиха толерантността към ниски температури, като по този начин увеличиха риска от увреждане от измръзване, особено в южна европейска Русия.

Изразен воден дефицит се наблюдава по крайбрежието на Средиземно море в Испания, в няколко части на централна и южна Италия, югозападна Румъния, Гърция, Кипър, централна Турция и региона на Магреб.

В Италия, продължаващата суша в Сицилия продължи с отрицателно въздействие върху натрупването на биомаса при зимните култури.

В Испания, постоянната липса на валежи в средиземноморските крайбрежни райони продължи да възпрепятства сеитбата и първоначалното развитие на зимните зърнени култури.

В Кипър водният дефицит, съчетан с рекордно високите температури, повлия отрицателно върху развитието на ечемика. В региона на Магреб, комбинацията от отчетливо под средните валежи и температури над средните от началото на сезона на зимните култури доведе до забавен растеж и развитие на културите във всички земеделски райони на Алжир и големи части от Мароко и Тунис.

На другия полюс, с обилни валежи остават много части от Централна и Източна Европа, както и в страните от Бенелюкс и централните части на Обединеното кралство. В страните от Бенелюкс, особено Нидерландия, прекомерните валежи и влажните почви продължават да възпрепятстват сеитбата на зимни култури.

В Германия, Австрия, Чехия и Полша обилните валежи, придружени от бързо топене на снега - особено през втората половина на декември - доведоха до подгизнали полета и локални наводнения, особено в северозападна Германия.

В други части на Централна и Източна Европа излишъкът от валежи не оказа значително отрицателно въздействие върху културите и допринесе за образуването на защитна снежна покривка.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани