Търговията среща нови предизвикателства

Търговията среща нови предизвикателства

В отговор на неотдавнашните атаки срещу товарни кораби в Червено море и Аденския залив, Международният съвет по зърното (IGC) и Световната търговска организация (СТО) публикуваха съвместно информация от тяхното табло за наблюдение, разкривайки значителни промени в международните морски търговски потоци на пшеница.

Данните показват спад в общите обеми на зърнени и маслодайни семена, транзитно преминаващи през Суецкия канал, като компаниите все повече пренасочват товарите през Южна Африка или алтернативни маршрути.

Таблото за управление подчертава спад в общите доставки на зърнени и маслодайни семена през Суецкия канал, спадайки от 7,2 милиона тона през ноември 2023 г. до 5,9 милиона тона през декември.

Този спад се дължи на спад в доставките на соя в САЩ, повлиян от сезонни фактори и неблагоприятни климатични условия в някои черноморски пристанища. Декемврийският обем е с приблизително една пета по-нисък на годишна база и с 15% под средното за три години.

През януари е отчетен по-рязък спад на транзита през Суецкия канал с общо около 0,9 милиона тона, което е трикратно намаление на годишна база и 63% под средното за три години за този период.

Първоначалното въздействие върху пшеницата беше донякъде заглушено през декември 2023 г., като транзитите през Суецкия канал се увеличиха с 0,2 милиона тона спрямо предходния месец, достигайки 2,6 милиона тона, с 16% повече от тригодишната средна стойност. Въпреки това, потоците се свиха през първата половина на януари, оценени на 0,5 милиона тона, почти 40% по-малко на годишна база и една четвърт под средното.

За доставките на пшеница от ЕС, Русия и Украйна до избрани азиатски страни и Източна Африка, обикновено преминаващи през Суецкия канал, общите доставки през декември от 2,4 милиона тона като цяло съответстват на миналия сезон.

Индивидуалните износители станаха свидетели на промени в маршрутите за доставка, като доставките по алтернативни маршрути от ЕС възлизат на общо 330 000 тона, главно от Франция, Румъния, Литва и Латвия.

В случая с Руската федерация около 190 000 тона са били отклонени по алтернативни маршрути през същия период, в сравнение с нула преди една година.

Трябва да се отбележи, че всички пратки от Украйна до посочените азиатски и източноафрикански държави продължиха да преминават транзитно през Суецкия канал през декември и януари.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани