Превозвачите избират алтернативни горива

Превозвачите избират алтернативни горива

Световната корабостроителна индустрия отчита, че корабите, задвижвани с метанол, стават все по-масови през 2023 г. Според експертните, това се дължи и на множеството международни мерки за защита на околната среда, които направиха горивото (което произвежда по-малко въглеродни емисии) по-привлекателно в сравнение с втечнения природен газ (LNG).

Метанолът се оказа най-използваното алтернативно гориво през 2023 година със 138 поръчани кораба, което е рязко увеличение в сравнение с 35-те, поръчани през 2022 г.

Последните статистически данни от платформата Alternative Fuels Insight (AFI) на DNV установиха, че корабите, задвижвани с метанол представляват 138 от 298 кораба с алтернативно задвижване на гориво, поръчани през 2023 г., в сравнение със 130 кораба с LNG.

Увеличението се дължи на значителен обем поръчани контейнеровози. По данни на платформата са поръчани 106 контейнеровоза, следвани от 13 кораба за насипни товари и 10 кораба за автомобили.

Метанолът се превърна в популярно алтернативно гориво на LNG, тъй като отделя по-малко въглероден диоксид и има по-голяма гъвкавост при съхранение. Докато корабите, работещи с втечнен природен газ, се нуждаят от резервоари за гориво при ултра-ниски температури, за да поддържат горивото течно, корабите, задвижвани с метанол, могат да съхраняват своето течно гориво при стайна температура, без да се нуждаят от допълнителни средства за съхранение.

Южнокорейските корабостроители също навлизат на пазара благодарение на тяхната усъвършенствана технология за двигатели с метанол. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co успяха да получат 60 процента от пазарния дял, като спечелиха 42 от 70 нови поръчки за строителство на задвижвани с метанол контейнеровози през 2023 г.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани