Торов завод в Румъния е на ръба на оцеляването

Торов завод в Румъния е на ръба на оцеляването
Компанията Azomureş обяви в петък, че е принудена да спре производството на амоняк и торове през декември, поради липсата на ясен стратегически ангажимент от страна на властите, факт, който ще има отрицателно въздействие върху румънската индустрия и селското стопанство.

„Azomureş, важен румънски производител на торове, спря производството на амоняк и торове за месец декември, поради набор от политики и липса на действие от страна на властите, което се отразява негативно върху местната индустрия. Отрицателното въздействие както върху индустрията, така и върху селското стопанство в Румъния поражда опасения за дългосрочните перспективи и компанията призовава властите да подкрепят румънската индустрия за торове, призната в световен мащаб с високото си качество“, казаха от компанията.

Изпълнителният директор на Azomureş Джош Захариас предупреди за задаваща се криза в румънското селско стопанство и промишленост и посочи натиска върху разходите от местната инфлация, антиконкурентни практики и бъдещ 1% данък върху приходите.

„Ние изчисляваме 3% намаление на рентабилността за фермерите в Румъния поради мултиплициращия ефект от покупките на суровини, плюс обложените приходи от продажбата на култури. Това е трагедия на забавен каданс“, каза Джош Захариас.

Според Azomureş след възобновяването на производството през октомври разходите за природен газ са се увеличили с почти 40%, без връзка с конфликта в ивицата Газа, и въпреки огромните запаси от газ в региона, европейският газов пазар остава значително по-скъп от други части на света.

„Румънската държава има на разположение различни лостове за подкрепа на голямата индустрия, които произтичат от собствените й енергийни ресурси, което е ключова разлика от ЕС като цяло, но за съжаление не ги използва. В резултат на това, въпреки че други страни производителки на газ в света изграждат нови заводи за торове и други държави-членки са въвели пакети за милиарди евро през последните години, за да гарантират, че големите индустрии продължават да произвеждат, в Румъния Azomureş, последната компания от този вид, се бори да остане работеща“, посочи Джош Захариас.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани