Учени разбиха генетичния код на пшеницата

Учени разбиха генетичния код на пшеницата

Тъй като пшеницата осигурява 20% от дневния човешки прием на калории и търсенето нараства с 1,7% годишно, новаторските инициативи на Изследователския съвет по биотехнологии и биологични науки (BBSRC) са фокусирани върху повишаване на добивите, както и към подобряване на устойчивостта към различни болести и физиологичен стрес.

Проект, ръководен от Международния консорциум за секвениране на генома на пшеницата и Института Earlham заедно с партньори, включително JIC и Rothamsted Research, постигна новаторски напредък в секвенирането, анотирането и сглобяването на сложния геном на пшеницата.

Иновативните инструменти на Earlham Institute позволиха прецизен анализ на генома, ускорявайки развитието на подобрени сортове пшеница.

Постижението не само предостави нова представа за генетиката на пшеницата, но също така ще послужи и като модел за секвениране на други сложни растителни геноми.

Последните изследователски начинания на Earlham Institute, като идентифициране на генетични маркери за устойчивост на топлина и изследване на циркадния часовник при пшеницата, допълнително допринасят за подобряване на технологиите за разработване на устойчиви към климата сортове пшеница.

Изследователите на JIC направиха откритие, което напълно променя досегашните представи. Ново копие на гена ZIP4 играе важна роля в обмена на генетична информация от свързани хромозоми. Откритието предоставя възможност за създаването на нови, високодобивни сортове пшеница, създадени да издържат на климатичните предизвикателства.

По отношение на болестите, изследователи от университета в Нотингам въведоха гени за резистентност от линии на дива пшеница, за да подобрят устойчивостта срещу фузариоза.

Тези постижения са жизненоважни за глобалното земеделие, особено в страните с ниски доходи.

В международен план търговските производители на пшеница вече възприемат тези устойчиви линии.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани