Аржентина с повече пшеница

Аржентина с повече пшеница

Производството на пшеница в Аржентина за 2023-24 г. ще е по-високо от първоначално очакваното, тъй като условията са се подобрили, според доклад на Службата за чуждестранно земеделие (FAS) на Министерството на земеделието на САЩ.

Сега, бъдещето производството се оценява на 15,4 милиона тона, или с 2,6% повече от предишната оценка на USDA.

Производството на пшеница през 2022-23 г. се оценява на 12 милиона тона, с 550 000 тона по-малко от официалните оценки. Няколко местни търговци смятат, че производството е дори по-ниско, между 10,8 милиона и 12 милиона тона. Значителен обем непродадената пшеница има проблеми с качеството и голяма част от нея се смесва с доброкачествена пшеница от новата реколта, смятат от FAS.

Потреблението през 2023-24 г. се оценява на 6,9 милиона тона, поради повишената употреба на брашно. Вътрешното потребление на пшенично брашно нараства бавно, особено в периоди на висока инфлация.

„Много потребители преминават от хранителни продукти с по-високи цени към по-евтини храни с по-високо съдържание на пшенично брашно“, казват анализаторите. „Предполага се, че това ще продължи до 2024 г., което ще доведе до увеличаване на потреблението на брашно, като се очаква инфлацията да продължи.“

Износът за 2023-24 г. се оценява на 10,2 милиона тона. Това би било значително възстановяване от миналата година, която беше най-ниската от 2013-14 г.

Производството на царевица през 2023-24 г. се оценява на 57 милиона тона, с 2 милиона тона повече от официалната оценка на USDA.

Сухата среда по време на сеитбата първоначално ограничи площите на ранната царевица в много региони, но сегашното състояние на реколтата е много добро след нормализиране на дъждовете, успокояват от FAS.

Сега FAS оценява производството на царевица през 2022-23 г. на 35 милиона тона, с 1 милион тона повече от официалните оценки на USDA.

Износът през 2023-24 г. се очаква да бъде 41 милиона тона, докато износът през 2022-23 г. се очаква да бъде 23,4 милиона тона.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани