Турция намаля вноса на зърно

Турция намаля вноса на зърно

Богатите реколти от пшеница, царевица и ечемик в Турция за пазарната година 2023-24 се очаква да намалят търсенето на внос за тези зърна, докато износът на пшеница може да достигне рекорд, според Службата за чуждестранно земеделие (FAS) на Министерството на земеделието на САЩ.

В последният си доклад, Глобалната информационна мрежа за земеделие GAIN - FAS казва, че благоприятните метеорологични условия през по-голямата част от вегетационния сезон са увеличили производството. Пшеницата се очаква да бъде 19,5 милиона тона, царевицата - 8,4 милиона тона и ечемикът - 8 милиона тона. Ако се реализира, реколтата от ечемик ще бъде втората по големина в историята.

Прогнозата за внос на пшеница от FAS се поддържа стабилна на 10 милиона тона, като се приеме, че частният сектор ще продължи да купува пшеница от чужбина, спад от 12 милиона тона през 2022-23 г.

Производството на ечемик намали търсенето от внос до 400 000 тона, спрямо 2,1 милиона тона за предходната година. Вносът от царевица се оценява на 2 милиона тона, спад от 2,6 милиона през миналата година.

„Темпът на внос от пшеница се очаква да остане стабилен през втората половина на годината“, пише в доклада на FAS. „Въпреки това, тъй като значително количество внесена пшеница се преработва и реекспортира като брашно и тестени изделия през Суецкия канал, има шанс търсенето на внос да се промени, ако настоящата ситуация в Червено море се запази.“

Доставките на зърно все повече се отклоняват от Суецкия канал поради атаки срещу търговски кораби в Червено море и Аденския залив, според Световната търговска организация.

Прогнозата за износ на пшеница от Турция за 2023-24 г. беше коригирана от FAS още по-високо, близо до рекордните 8,75 милиона тона, отчасти въз основа на очакването, че по-силният от очакваното износ на брашно и тестени изделия ще продължи през цялата година.

Прогнозата отчита и решението на турското правителство временно да разреши износа на твърда пшеница в отговор на свръхпредлагането.

За първите шест месеца на пазарната 2023-24 година (юни-ноември) износът на пшенично брашно е 2,1 милиона тона, което е с 28% повече в сравнение със същия период на миналата година. Това увеличение се дължи главно на по-голямото търсене от африканските страни. Междувременно износът на тестени изделия през същия период е нараснал с 3% на годишна база до 684 000 тона.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани