Какво производство се очаква в света?

Какво производство се очаква в света?

Международният съвет по зърното (IGC) в месечния си доклад за пазара на зърно публикува ревизия нагоре за глобалното производство на царевица през пазарната 2023-24 година, включително ръст в промишлена употреба за фураж.

Докладът, публикуван на 15 февруари, увеличи прогнозираното производство на царевица с 4 милиона тона до рекордните 1,234 милиарда тона, което би било 6,1% увеличение спрямо производството през 2022-23 г.

Потреблението на царевица също беше преразгледано нагоре от IGC до рекордните 1,222 милиарда тона, което е с 47 милиона тона повече от предходната година. Очаква се преходните запаси да нараснат до 288 милиона тона, което е близо 5% увеличение спрямо 2022-23 г.

Междувременно световното производство на пшеница за 2023-24 г. се очаква да бъде 788 милиона тона, непроменено спрямо предишната прогноза и спад с близо 2% спрямо миналата година.

Прогнозата за потреблението на пшеница на IGC е почти непроменена спрямо предходния месец на 803 милиона тона, което би било рекорд. Преходните запаси от пшеница за тази година бяха ревизирани до 265 милиона тона, което би било най-ниското ниво от пет години.

Водено от възстановяването на производството в Аржентина, глобалното производство на соя за 2023-24 г. е фиксирано на рекордните 391 милиона тона от IGC, което е почти непроменено спрямо предходния месец.

Индексът на цените на зърнените и маслодайните семена на IGC спадна със 7% от януари до най-ниското си ниво от октомври 2020 г. Ценовият индекс е с 26% по-нисък, отколкото по това време миналата година. Ценовият индекс на царевицата е с 38% по-нисък в сравнение с февруари 2023 г., докато соята и пшеницата са намалели съответно с 29% и 26% на годишна база.

От друга страна, Strategie Grains пък намали прогнозата си за производството на мека пшеница през 2024 г. в Европейския съюз.

Агенцията прогнозира производството на 122,6 милиона тона, спад от 122,7 милиона, прогнозирани през януари и 2,5% под миналогодишната реколта от 125,8 милиона тона.

Консултантската компания намали и прогнозата си за производството на ечемик в ЕС тази година до 53,1 милиона тона от 53,4 милиона тона, прогнозирани миналия месец, все още с 12% над нивото от миналата година.

Прогнозата за реколтата от царевица в ЕС беше повишена до 64 милиона тона от 63,6 милиона тона миналия месец, сега с 4,6% повече от предходната година.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани