Латвия забранява вноса от Русия и Беларус

Латвия забранява вноса от Русия и Беларус

Москва обяви, че мито върху износа на пшеница ще бъде свалено до 3800,6 рубли (41,26 долара) тон от 28 февруари 2024 г., по данни на земеделското министерство.

Митото за ечемика се повишава до 571 рубли (6,2 долара) за тон, а това за царевицата пада отново до 828,9 рубли (9 долара) за тон.

Ставката на експортното мито за пшеницата е изчислена при индикативна цена от 243,5 долара за тон, за ечемика - 181,2 долара за тон, за царевицата - 185,2 долара за тон.

В същото време, латвийският парламент, одобри изменения в законодателството за селското стопанство и развитието на селските райони, за да забрани вноса на селскостопанска продукция от Русия и Беларус.

Измененията, изготвени от няколко латвийски правителствени министерства, предвиждат вносът на селскостопански продукти и фуражи с произход от Русия и Беларус в Латвия да бъде забранен както директно, така и през трети страни. Забраната ще остане в сила до 1 юли 2025 г. и може да бъде удължена при необходимост.

В коментарите към измененията се казва, че като страна, граничеща с Русия, Латвия се стреми „да прекъсне икономическите връзки с нея възможно най-скоро, за да защити своята сигурност“ и че „инициативата на Латвия е елемент, допълващ общата политика от санкции на Европейския съюз. Латвийското правителство трябва да одобри правила, изброяващи конкретни селскостопански продукти и фуражи, чийто внос в страната ще бъде забранен“.

Според латвийската служба за държавни приходи вносът на зърнени продукти от Русия през 2023 г. е възлизал на 423 732 тона, което е с 59,9% повече от 2022 г. Те са били на  стойност 89,008 милиона евро (увеличение с 11,7%). Това количество включва 294 844 тона царевица, 53 243 тона ръж, 74 640 тона пшеница, 986 тона тритикале и 20 тона ечемик.

Спрямо 2022 г. вносът на царевица се удвоява, а на ръж се увеличава с 61,5%, докато вносът на пшеница намалява с 10,2%. През 2022 г. в Латвия не е внасян ечемик.

Русия е изнесла транзитно 2,137 милиона тона зърно през Латвия за 2023 г., което е 2,2 пъти повече, отколкото през 2022 г. Това количество включва 1,68 милиона тона пшеница (увеличение повече от два пъти), 289 168 тона царевица (увеличение с 87 %), 109 609 тона ечемик (увеличение 730 пъти), 51 067 тона ръж (увеличение с 27%), 4 330 тона тритикале (намаление от 72,7%), 2 136 тона овес (увеличение 10 пъти), 878 тона ориз (намаление с 30 пъти) %) и 157 тона сорго (ръст от 2%).

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани