Световен ръст в производството на пшеница

Световен ръст в производството на пшеница

Световното производство на пшеница през 2024 г. се очаква да нарасне с 1% спрямо предходната година, но няма да достигне до рекордното производство през 2022 г., според доклад на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на ООН.

Русия има основен дял в прогнозираното глобално производство на пшеница от 797 милиона тона, според ФАО, като ръстът се дължи на благоприятните климатични условия.

ФАО отбеляза, че в Съединените щати и Канада, две от най-големите производителки на пшеница в света, площите са намалели, но очакваните добиви ще се увеличат поради подобрените метеорологични условия. Прогнозата определя производството на пшеница в САЩ през 2024 г. на 51,5 милиона тона, което би било над средното за последните пет години и общото за миналата година. Канада, междувременно, се очаква да прибере реколта от 33 милиона тона през 2024 г. въпреки свиването от 2% на площите с пшеница.

В Китай, силното вътрешно търсене и увеличението на минималната изкупна цена стимулират очакваното увеличение на производството. Ръст се прогнозира и в Пакистан, където се очаква производството да се увеличи до 28,3 милиона тона през 2024 г.

Очакваше се Индия да произведе почти рекордна реколта тази година, но скорошните валежи и градушки в ключови производствени райони точно преди жътвата смекчиха очакванията за реколтата от пшеница в страната въпреки увеличените площи.

Тъй като сеитбата на пшеница беше нарушена от проливни дъждове в няколко от ключовите страни производителки на пшеница в Европейския съюз, особено Франция и Германия, производството в ЕС през 2024 г. се очаква леко да спадне до 133 милиона тона, се казва в доклада на ФАО.

Напиши коментар

Всички коментари минават през одобрение, преди да бъдат публикувани